Kısaca Avrupa Birliği

Bir Başarı Hikayesi

 

Birçok yönüyle Avrupa Birliği (AB) dikkate değer bir başarı hikayesidir. AB, yarım yüzyılı aşkın bir sürede vatandaşlarının yaşam standardını daha önce görülmemiş bir seviyeye çıkartmış, Üye Ülkeler arasında sınırları kaldırarak “sınırları olmayan tek bir Pazar” ve ortak para birimi “Euro”yu gerçekleştirmiştir.

 

AB, büyük bir ekonomik güçtür ve kalkınma yardımlarında da dünya lideridir. Üye sayısını altı milletten 27 millete çıkaran AB'nin nüfusu yaklaşık olarak 500 milyondur.

Avrupa’da bulunan ülkelerin tümü AB üyesi değildir, fakat Avrupa Birliği tüm demokratik Avrupa ülkelerinin üyelik başvurusuna açıktır. AB, hem Avrupa'da hem de Akdeniz’in güney ve doğu kıyılarında tüm komşularıyla yakın ve dostça ilişkiler içindedir.

AB ülkeleri, birçok farklılıklarına rağmen, barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları prensiplerinde birleşir. Dünya çapında bu değerleri yaymak, refah yaratmak ve bu refahı paylaşmak için çalışan AB ülkeleri, dünya sahnesinde de beraber hareket ederek güçlü bir etki yaratmaktadırlar.

Büyüyen Bir Aile

Avrupa Birliği’nin temelleri ilk olarak 1950’lerde, 'Avrupa Toplulukları'nın kurulmasıyla atılmıştır. II. Dünya Savaşından kısa süre sonra, ekonomik, politik ve sosyal olarak çözülmüş olan ve büyük sıkıntılar içindeki Avrupa’yı yeniden inşa edecek bir çözüm arayışına giren, Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda bir araya gelerek ‘Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kurdu. 1959 yılında Roma Antlaşması ile yine aynı ülkeler ‘Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kurdular. 1973'te Danimarka, İrlanda ve İngiltere; 1981'de Yunanistan ve 1986'da İspanya ve Portekiz Birliğe katıldılar. 1990’da Almanya’nın birleşmesi Doğu Almanya'nın AB’ye girmesini sağladı. AB, 1995’te Avusturya, Finlandiya ve İsveç’i de içine alarak genişledi.

AB, 2004 genişlemesi ile Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya ve Slovakya’yı da Biriliğe kattı. Bulgaristan ve Romanya ise 2007’de AB üyesi olarak, Birliğin Üye Ülke sayısını 27’ye çıkarttı. Halen, iki ülke, Türkiye ve Hırvatistan, AB üyeliği için müzakerelere devam etmektedir.

Avrupa yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. Her üye ülkenin nüfusunun bir bölümünü, ülkeye yakın ve tarihi bir bağla bağlı olan bir komşu ülkenin insanları oluşturur. AB, etnik ve kültürel çeşitliliği büyük bir değer olarak görür ve Avrupa’nın uzun tarihinin öğretmiş olduğu hoşgörüyü, saygıyı ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için çalışır.

İlgili Bağlantılar
Tarihçe
AB Ne Yapar?
AB Nasıl Çalışır?
AB Yasal Çerçeve
Üye Ülkeler
Aday Ülkeler
AB Haritası (İNG)
AB Nasıl Çalışır?
12 Derste AB (İNG)
EUROPA - Bir Bakışta AB (İNG)
EUROPA - AB Tarihçesi (İNG)

Last update: 2.5.2012
Key Documents:
9 Mayıs 1950 Bildirgesi (30KB)doc
Roma Antlaşması (487KB)pdf
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma (406KB)pdf
1992 Maastricht Antlaşması (Özet) (26KB)doc
2002 Kopenhag Kararları (108KB)pdf
AB Nasıl Çalışır? (1354KB)pdf
AB Nedir? (1462KB)pdf